• IZLOŽBA "PORTRETI FORME", HERCEG NOVI

  "Samo naoko dva ciklusa fotografija Gorana Kukića (Portreti i Forme) predstavljaju suprotne polove - realno naspram nadrealnog, otkriveno naspram prikrivenog, poznatno naspram nepoznatog, poza naspram pokreta."
  Saznaj više

  Voislav Bulatović

  "Fotografija kao statična sadržina i skulptura kao dinamična forma u radovima Gorana Kukića ostvaruju neobičan kontrapunkt. Suočavaju se portreti čija je suština u tome da se vidi i prepozna sa skulpturalnim formama čija je suština u tome da se oseti i nagovesti."
  Saznaj više

  Prof. dr Jasna Janićijević

  "Parafrazirajuči reči poznatog fotografa Nadara, fotografsku tehniku lako je izučiti, ali uhvatiti suštinu odabranog motiva je nešto što se ne može naučiti i za šta je potrebno tu suštinu „zgrabiti“, postići potpuno jedinstvo sa motivom. Kukić je u tome uspeo, on hvata zanimljive kadrove i u njih smešta originalne prizore nabijene ekspresijom."
  Saznaj više

  Jasmina Žitnik

 • IZLOŽBA "PORTRETI FORME", SOMBOR

  Stilizovana i duhovita postavka ciklusa Forma i Portreti, pogledom u lice i tela koja traže svoje tumače i sagovornike, dosežemo do linije pune impresija. Postavka P o r t r e t i f o r m e na prvi pogled oslobađa posmatrače vitalnom porukom: ovo je photo design * oseti me * ne misli o formi. Ali, Forma nas je privukla. Ogrnuti platnom akteri sugerišu intimu i bliskost. Svaki dodir lišen je bizarnog. Boje i oblik upletenih tela daju odsjaj stabilne forme. Jedinstven čin koji nalaže samosvojne autorske konture.Potvrđeno: forma nije omotač već punoća.
  Saznaj više

  Miljana Zrnić

  "Kroz ovaj ciklus Kukić se približava klasičnim likovnim disciplinama i drugačijim pristupom, većim tehničkim zahtevima prema fotografiji koja postaje medij umetnika i drugačijem tipu subjektivnosti, izmeštenoj iz sfere direktne zainteresovanosti u onu kojom se umetnik služi da bi interevenisao i menjao postojeći svet."
  Saznaj više

  Čedomir Janičić